1252/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av 18 och 37 §§ förordningen om tekniska läroanstalter

På föredragning av undervisningsministern

ändras 18 § 1 mom. och 37 § 6 punkten förordningen den 30 april 1987 om tekniska läroanstalter (500/87), som följer:

18 §

Av de riksomfattande grunderna för läroplanen skall framgå utbildningens mål, grunderna för hur examen bildas, studiernas indelning i obligatoriska, valfria och fritt valfria studier, målen för och omfattningen av de obligatoriska och valfria studierna samt grunderna för utvärderingen.


37 §

Utöver de lektioner, som har fastställts genom arbetsfördelningen mellan lärarna, och till lektionerna anslutna uppgifter skall en lärare i huvudsyssla


6) inom två år efter att han mottagit tjänsten eller befattningen slutföra minst 20 studieveckors pedagogiska studier inom lärarutbildningen, om han inte tidigare har slutfört motsvarande studier,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.