781/1994

Given i Helsingfors den 25 augusti 1994

Lag om ändring av 4 a § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant det lyder i lag av den 25 juli 1986 (584/86), som följer:

4 a §

Vad denna lag stadgar om dagpenning vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom skall i tillämpliga delar även iakttas i fråga om dagpenning som avses i 27 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) och 11 § 2 m mom. lagen om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

RP 65/94
ShUB 8/94

Helsingfors den 25 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.