697/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om ändring av 48 § lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 48 § lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 april 1994 (318/94), som följer:

48 §

I länsrättens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 96 § beskattningslagen. Besvär på statens vägnar anförs av prövningsombudet. Ändring i länsrättens utslag om förhandsbesked får dock inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Lagen tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93
LaUB 11/94

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.