562/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 2 § lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 4 punkten lagen den 16 december 1977 om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/77), sådant detta lagrum lyder i lag av den 27 november 1992 (1104/92), som följer:

2 §
Undantag beträffande tillämpningsområdet

Denna lag gäller icke:


4) barnsköterska som har blivit införd i det i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/92) avsedda centralregistret över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen såsom barnsköterska, om hennes åligganden enbart gäller barnavård och uppgifter som har direkt samband därmed; samtDenna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 33/94
ShUB 13/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.