470/1994

Given i Helsingfors den 10 juni 1994

Lag om ändring av 16 kap. vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 kap. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) nya 1 a och 23 a §§ som följer:

16 kap.

Vattenmålens handläggning i vattendomstolen

1 a §

Om ansökan gäller beviljande av tillstånd för ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94), skall till ansökningshandlingarna fogas en konsekvensbeskrivning enligt nämnda lag. I den mån beskrivningen innehåller sådana uppgifter om miljökonsekvenserna som behövs för tillämpningen av denna lag skall det inte krävas en ny utredning om samma sak.

Vattendomstolen kan begära utlåtande av kontaktmyndigheten enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning om nödvändigheten av bedömningsförfarandet innan ansökan delges.

23 a §

Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, skall av vattendomstolens utslag framgå på vilket sätt bedömningen enligt nämnda lag har beaktats.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

I fråga om tillämpningen av denna lag gäller 27 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94).

RP 319/93
MiUB 4/94

Helsingfors den 10 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.