386/1994

Given i Helsingfors den 27 maj 1994

Lag om ändring av 29 kap. 4 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 kap. 4 § 1 mom. strafflagen, sådant det lyder i lag av den 24 augusti 1990 (769/90), som följer:

29 kap.

Om brott mot den offentliga ekonomin

4 §
Skatteförseelse

Den som för att skaffa sig själv eller någon annan ekonomisk vinning eller av någon annan orsak än betalningsoförmåga underlåter att inom utsatt tid betala

1) förskottsinnehållning eller källskatt,

2) för en kalendermånad uträknad omsättningsskatt eller motsvarande skatt på vissa försäkringspremier,

3) mervärdesskatt som skall redovisas eller

4) arbetsgivares socialskyddsavgift

skall, om gärningen inte utgör skattebedrägeri, för skatteförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

RP 67/94
LaUB 7/94

Helsingfors den 27 maj 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.