217/1994

Given i Helsingfors den 18 mars 1994

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern fogas till förordningen av den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/92) en ny 59 a § som följer:

59 a §

Försvarsministeriet meddelar allmänna föreskrifter om försvarsmaktens anskaffning och försäljning av materiel samt om andra projekt som är kommersiellt eller militärekonomiskt betydande.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 mars 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.