1367/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras 4 § 1 mom., 14 § 1 mom. och 15 § 1 mom. förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/92) som följer:

4 §

Försvarsministeriet meddelar föreskrifter

1) om försvarsmaktens sammansättning och ledningsförhållanden under fredstid,

2) om inrättande, förläggning eller indragning av staber, militära inrättningar och truppförband,

3) om organiseringen av försvarsförvaltningens fastighets- och byggnadsfunktion, samt

4) om de allmänna arrangemangen för försvarsmaktens betalningsrörelse och bokföring.


14 §

Underhållsstaben behandlar ärenden som gäller

1) försvarsmaktens underhåll inklusive utbildning som hänför sig därtill och utveckling därav samt beredskapsplanering,

2) materiel- och fastighetsförvaltningen,

3) ekonomiförvaltningen samt uppgifter som ankommer på försvarsmaktens räkenskapsverk,

4) krigsekonomisk planering,

5) hälsovård, miljövård och arbetarskydd, samt

6) teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet samt tekniska inspektioner.


15 §

Armestaben behandlar ärenden, som gäller

1) utvecklande och utrustande av landstridskrafterna,

2) samordning och utvecklande av de enskilda vapenslagens funktioner inom landstridskrafterna,

3) den utbildning som inom land-, sjö- och luftstridskrafterna ges angående landstridskrafterna,

4) materielverket och landtransporterna, samt

5) landstridskrafternas materielanskaffningar och materielfunktioner.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.