937/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om ändring av 9 och 10 §§ inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 2 mom. och 10 § 3 mom. i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67).

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 2 mom. i lag av den 30 december 1970 (847/70) och 10 § 3 mom. i lag av den 27 november 1981 (794/81), som följer:

9 §

Avskrivningen för skatteåret får uppgå till högst

1) 10 procent av den icke avskrivna anskaffningsutgiften för ekonomibyggnad,

2) 6 procent av den icke avskrivna anskaffningsutgiften för bostads-, administrations- eller annan motsvarande byggnad,

3) 20 procent av den icke avskrivna anskaffningsutgiften för växthus och annan lätt konstruktion, samt

4) 25 procent av den icke avskrivna anskaffningsutgiften för konstruktioner avsedda att förhindra vatten- och luftföroreningar.


10 §

Avskrivningen för skatteåret får uppgå till högst 10 procent av utgiftsresten. Avskrivningen för tängdiken får dock uppgå till högst 20 procent av utgiftsresten och avskrivningen för nyttigheter avsedda att förhindra vatten- och luftföroreningar till högst 25 procent av utgiftsresten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1994.

På avskrivningar för sådana konstruktioner och andra nyttigheter som har anskaffats för förhindrande av vatten- och luftföroreningar före ikraftträdandet tillämpas dock 9 § 2 mom. och 10 § 3 mom. i deras tidigare lydelse.

RP 133/93
StaUB 38/93

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.