890/1993

Utfärdat i Helsingfors den 20 oktober 1993

Trafikministeriets beslut om ändring av 2 § i trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har

ändrat 2 § i trafikministeriets beslut av den 23 december 1992 om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1512/92) som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka sjöfartsverket uppbär fasta avgifter enligt avgiftstabellerna i bifogade bilagor är följande prestationer:


2) prestationer i samband med fartygsregister (bilaga 2).


Detta beslut träder i kraft den 1 november 1993 och gäller till slutet av år 1993.

Helsingfors den 20 oktober 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Äldre regeringssekreterare
Aila Salminen

PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTER

Sjöfartsstyrelsen uppbär följande avgifter för prestationer i samband med fartygsregistret:

mk
Registrering av fartyg 150
Ändring av uppgifterna i fartygsregistret 150
Fastställande av inteckning i fartyg 150
Förnyande av inteckning i fartyg 100
Ändring av fartygsinteckningars inbördes förmånsrätt 100
Dödande av inteckning i fartyg 100
Nationalitetscertifikat 150
Interimsnationalitetsbevis 60
Utdrag ur fartygsregistret 150
Utdrag ur fartygsbyggnadsregistret 150
Gravationsbevis 100
Annat intyg 100

Avgift uppbärs emellertid inte för behandling av ärende som gäller avregistrering av fartyg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.