773/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Förordning om ändring av förordningen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid förande av straffregister

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 20 december 1963 om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid förande av straffregister (598/63) 3 § samt

ändras 1, 5 och 6 §§ som följer:

1 §

I det finska straffregistret antecknas i enlighet med 2 § straffregisterlagen (770/93) de uppgifter som de straffregisterförande myndigheterna i Danmark, Island, Norge eller Sverige meddelar om straff som finska medborgare eller utlänningar som stadigvarande bor i Finland dömts till och som motsvarar de påföljder som i Finland skall antecknas i straffregistret.

Vid behandlingen av de påföljder som avses i 1 mom. iakttas i tillämpliga delar de stadganden som gäller i fråga om motsvarande påföljder som dömts ut i Finland.

5 §

Den som för straffregistret i Finland skall meddela den straffregisterförande myndigheten i Danmark, Island, Norge eller Sverige de uppgifter som antecknats i straffregistret om påföljder som medborgare i landet i fråga eller utlänningar som stadigvarande bor i landet i fråga dömts till, samt om verkställigheten av dessa påföljder.

6 §

En dansk, isländsk, norsk eller svensk domstol eller åklagarmyndighet skall på begäran för ärende som är anhängigt ges utdrag ur det finska straffregistret.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.