523/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 4 mom. militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83) som följer:

2 §

Vad 2 och 3 mom. stadgar om försvarsmakten gäller i tillämpliga delar även gränsbevakningsväsendet och en sådan fredsbevarande organisation som avses i lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som utövas av Förenta Nationerna och Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (514/84).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 370/92
UtUB 5/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.