1165/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 61 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 61 § 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant det lyder i lag av den 13 maj 1988 (448/88), som följer:

61 §

I fråga om arbetsplatskassorna gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om socialförsäkringskommissioner. I övrigt tillämpas lagen om försäkringskassor.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 93/92
ShUB 35/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.