910/1992

Given i Helsingfors den 9 oktober 1992

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) 14 § 5 mom., sådant det lyder i lag av den 5 augusti 1983 (674/83), samt

fogas till lagen en ny 48 a § som följer:

14 §

Med invånare i kommun avses i denna lag en person som har hemort i kommunen i enlighet med lagen om befolkningsböcker (141/69). Med en persons bonings- och hemkommun avses den kommun där han är invånare.


48 a §

Från denna lag kan avvikelse göras på grund av internationella överenskommelser som är bindande för Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1992.

RP 84/92
ShUB 20/92

Helsingfors den 9 oktober 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.