557/1992

Given i Nådendal den 26 juni 1992

Lag om ändring av 33 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 33 § 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 juni 1985 (462/85), som följer:

33 §

Försäkrads försäkringspremie fastställs på grundvalen av det totala antal skattören som har påförts honom för det föregående året, skatteåret.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1991.

RP 49/92
StaUB 18/92

Nådendal den 26 juni 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.