73/1992

Given i Helsingfors den 31 januari 1992

Lag om ändring av 37 § lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 37 § 1 mom. lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89) som följer:

37 §

För undersökning och vård på sjukhus eller i en separat verksamhetsenhet uppbärs genom förordning fastställda avgifter hos patienten eller hos den som på hans vägnar svarar för betalningen av dem. Också för tid som har beställts för poliklinikbesök, men som blivit outnyttjad och inte annullerats kan hos patienten eller hos den som på hans vägnar svarar för betalningen av dem uppbäras en genom förordning fastställd avgift. Genom förordning kan även stadgas att vissa sjukvårdstjänster är avgiftsfria för patienten.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

Regeringens proposition 104/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 19/91

Helsingfors den 31 januari 1992

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.