1711/1991

Given i Helsingfors den 30 december 1991

Lag om ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 1 § 1 mom. 3 punkten,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 juli 1978 (593/78), som följer:

1 §

En arbetsgivare är skyldig att anordna och bekosta pensionsskydd, som uppfyller minimivillkor enligt denna lag, för envar av sina arbetstagare, vars arbetsförhållande efter det år då han fyllde 13 år har fortgått utan avbrott minst en månad. Lagen gäller dock inte ett arbetsförhållande,


3) på grund av vilket arbetstagaren med stöd av någon annan lag eller förordning har rätt till pension, eller om 1 § 3 mom. 3 punkten lagen om sjömanspensioner (72/56) skall tillämpas på honom; ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 119/91
Trafikutsk. bet. 5/91

Helsingfors den 30 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.