1596/1991

Given i Helsingfors den 20 december 1991

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 59 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (471/81), samt ändras 60 § 1 mom. som följer:

60 §

Sjukförsäkringsfondens medel skall med beaktande av likviditeten förvaltas på ett räntabelt och betryggande sätt. Sjukförsäkringsfonden samt folkpensions- och pensionsansvarsfonden enligt folkpensionslagen har rätt att av särskilda skäl på de villkor som fonderna iakttar i sin kreditgivning låna medel till varandra utan att kräva säkerhet.Denna lag träder i kraft den 31 december 1991.

Regeringens proposition 170/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 14/91

Helsingfors den 20 december 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.