467/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Lag om ändring av 13 a § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 13 a § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 juni 1989 (605/89), ett nytt 2 mom. som följer:

13 a §

Pensionsskyddscentralen får meddela en i 13 § 1 och 2 mom. nämnd kreditförsäkring som säkerhet för att kraven på täckning för det pensionsansvar som följer av de i 7 a § lagen om pensionsstiftelser nämnda frivilliga tilläggsförmånerna skall kunna uppfyllas.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Regeringens proposition 305/90
Socialutsk. bet. 57/90
Stora utsk. bet. 271/90

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.