185/1991

Utfärdat i Helsingfors den 24 januari 1991

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

ändrat 14 § 4 och 5 mom. i sitt beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83) som följer:

14 §

4. En bil försedd med förbränningsmotor skall ha sådana ljuddämpare, att insugnings- eller avloppsljudet inte i störande grad överröstar annat ljud som bilen i normal drift förorsakar. Styrkan på fordonets ljud får inte överstiga följande värden:

a) hos personbil 77 dB(A)
b) hos paketbil eller buss, vars största tillåtna totalvikt är
- högst 2 000 kg 78 dB(A)
- över 2 000 kg men högst 3 500 kg 79 dB(A)
c) hos buss, vars största tillåtna totalvikt överstiger 3 500 kg och vars motoreffekt är
- mindre än 150 kW 80 dB(A)
- 150 kW eller större 83 dB(A)
d) hos lastbil, vars största tillåtna totalvikt överstiger 3 500 kg och vars motoreffekt är
- högst 75 kW 81 dB(A)
- större än 75 kW men mindre än 150 kW 83 dB(A)
- 150 kW eller större 84 dB(A)

Hos en bil försedd med direktinsprutad dieselmotor får ljudets styrka överstiga värdena under punkterna a och b med 1 dB(A). Hos terrängfordon, vars totalvikt överstiger 2 000 kg, får motorljudets styrka överstiga värdena under punkterna a-d med 1 dB(A) om motoreffekten är mindre än 150 kW, och 2 dB(A) om motoreffekten är 150 kW eller större.

5. En bil anses uppfylla de krav som avses i 4 mom. om den är av en typ som uppfyller kraven i E-reglementet nr 51/01 eller e-direktivet nr 70/157/EEC, sådant det lyder efter senaste ändring genom direktivet nr 84/424/EEC.Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1991. Beslutet gäller bilar som för första gången tas i bruk i Finland den dag då beslutet träder i kraft eller därefter.

Helsingfors den 24 januari 1991

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.