77/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 5 § lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89) som följer:

5 §

Den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av den specialiserade sjukvården ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Inom länet sköts planeringen, ledningen och övervakningen av den specialiserade sjukvården av länsstyrelsen.

Sakkunnigt ämbetsverk för den specialiserade sjukvården är social- och hälsostyrelsen, om vars uppgifter och rätt att få upplysningar som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna stadgas i lagen om social- och hälsostyrelsen (63/91).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.