926/1990

Given i Helsingfors den 26 oktober 1990

Lag om ändring av 41 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 41 § 1 mom. 2 punkten lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69), sådant detta lagrum lyder i lag av den 27 november 1987 (893/87), samt

fogas till 41 § 1 mom. en ny 3 punkt i stället för den 3 punkt som upphävts genom lag av den 10 augusti 1984 (593/84) som följer:

41 §

Förutom genom privata donationer samt understöd, vilka måhända erhålles av staten, förkovras centralfonden på följande sätt:


2) av nettointäkterna från skogar som hör till prästerskapets och kantorernas boställen samt från församlingarnas och klostrens skogar liksom av nettoinkomsten från församlingars och klosters utarrenderade fasta eller därmed jämförbara övriga egendom överlåts, efter det från inkomsten har avdragits eventuella skatter, räntor på lån och vid lånevillkoren bundna amorteringar och övriga vid statsbeskattningen godkända avdrag, en av kyrkomötet fastställd andel;

3) av intäkterna och försäljningsvinsten av församlingars och klosters tidsbundna depositioner, aktier, obligationer och andra placeringsvärdepapper samt av övriga kapitalinkomster överlåts, efter det från inkomsten har dragits av eventuella skatter, räntor på lån och vid lånevillkoren bundna amorteringar samt övriga vid statsbeskattningen godkända avdrag, en av kyrkomötet fastställd andel;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 76/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 15/90
Stora utsk. bet. 89/90

Helsingfors den 26 oktober 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole No774rrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.