705/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Lag om ändring av 6 § lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/40) som följer:

6 §

Vid fastställandet av arvsskatten skall arvingarna påföras skatt för den egendom i fråga om vilken därförinnan inte har uppvisats ett skriftligt testamente eller bevis över att muntligt testamente har delgivits arvingarna eller godkänts av dem. För den egendom i fråga om vilken ett sådant testamente eller bevis har uppvisats skall skatten påföras testamentstagaren.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1990.

Om ett muntligt testamente har bevakats eller anmälts för bevakning innan lagen träder i kraft, skall den tidigare lagen tillämpas.

Regeringens proposition 1/90
Lagutsk. bet. 5/90
Stora utsk. bet. 39/90

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.