274/1990

Given i Helsingfors den 16 mars 1990

Förordning om ändring av gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i gymnasieförordningen av den 12 oktober 1984 (719/84) 47 § samt

ändras 39 § 2 mom. och 46 § 4 mom. som följer:

39 §

Då språkundervisningen i gymnasiet har ordnats i enlighet med 21 § 4 mom. gymnasielagen, får det timantal som i kommunens gymnasier skall användas för undervisning i läroämnen ökas med högst två timmar per vecka för varje i nämnda paragraf avsett språk i varje årskurs där undervisning i vederbörande språk meddelas, ett språk undantaget. I sådan kommun som har minst 100 000 invånare med samma språk, får timantalet dock ökas högst med 30 timmar per 100 000 invånare med samma språk. I tvåspråkig kommun skall ovannämnda timantal beräknas särskilt för vardera språkgruppen. Skolnämnden beslutar om fördelningen av timantalet på de olika gymnasierna.


46 §

Elever intas till första årskurs vid gymnasier i kommunen sedan vårterminens skolarbete i grundskolan avslutats sålunda, att en del av elevplatserna besätts senare. Om de som har anmält sig till gymnasiet är flera än det antal elevplatser som skall besättas, intas eleverna i den företrädesordning som avgångsbetygets medeltal av vitsorden i modersmålet, det andra inhemska språket, de främmande språken, religion, livsåskådningskunskap, historia och samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi och geografi anger. Skolnämnden intar eleverna.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990.

Helsingfors den 16 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.