1373/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 25 § lagen om statens affärsverk

I enlighet med riksdagens beslut ändras 25 § 2 mom. lagen den 10 juli 1987 om statens affärsverk (627/87) som följer:

25 §
Pensioner samt övriga förmåner och ersättningar

För täckande av pensioner till de anställda samt sådana familjepensioner till de anställdas anhöriga som följer av anställningsförhållandet betalar affärsverken pensionsavgifter som krediteras statens pensionsfond, enligt grunder som fastställs av statsrådet. Övriga förmåner och ersättningar som anges i 1 mom. bekostas av affärsverket i enlighet med vad statsrådet bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 163/89
Statsutsk. bet. 82/89
Stora utsk. bet. 212/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.