803/1989

Given i Helsingfors den 8 september 1989

Lag om ändring av 18 § lagen om undersökning av storolyckor

I enlighet med riksdagens beslut ändras 18 § 2 mom. lagen den 3 maj 1985 om undersökning av storolyckor (373/85) som följer:

18 §

Den som bryter mot förbudet i 1 mom. skall för brott mot tystnadsplikt vid utredning av storolycka dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om det inte för gärningen stadgas strängare straff i någon annan lag. På brott mot tystnadsplikt som begås av en tjänsteman eller offentligt anställd arbetstagare skall dock tillämpas 40 kap. 5 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 58/88
Lagutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 84/89

Helsingfors den 8 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.