388/1989

Given i Helsingfors den 28 april 1989

Förordning om ändring av gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras 72 § 1 mom. gymnasieförordningen av den 12 oktober 1984 (719/84) samt

fogas till förordningen en ny 80 a § som följer:

72 §

Av innehavare av rektors- och lärartjänst och av timlärare krävs att han på skolans undervisningsspråk har fullgjort de till utbildningen hörande undervisningsövningarna eller att han genom betyg som erhållits vid en lärarutbildningsenhet eller anstalt för lärarutbildning har visat att han fullständigt behärskar skolans undervisningsspråk. Den som i Sverige har fått lärarutbildning och som enbart på svenska har fullgjort de till utbildningen hörande undervisningsövningarna anses fullständigt behärska undervisningsspråket i svenskspråkigt gymnasium.


80 a §

Behörig för ämneslärar- eller yngre eller äldre lektorstjänst är också den som undervisningsministeriet har gett ett sådant behörighetsintyg som avses i denna paragraf på grund av lärarutbildning som han har fått i Danmark, Island, Norge eller Sverige.

Åt var och en, som på grund av lärarutbildning som han fått i ett i 1 mom. nämnt land och som baserar sig på minst treåriga studier är behörig i landet i fråga för lärartjänst i gymnastik, musik eller teckning, kan undervisningsministeriet ge behörighetsintyg för motsvarande ämneslärar- eller lektorstjänst, under förutsättning att hans utbildning i de ämnen som hör till tjänsten i stort sett motsvarar behörighetsvillkoren för enskilda ämnen som hör till tjänsten. Undervisningsministeriet kan vid behov bestämma att tilläggsstudier skall fullgöras.

Åt var och en, som på grund av lärarutbildning som han fått i ett i 1 mom. nämnt land och som baserar sig på minst fyraåriga studier är behörig i landet i fråga för andra lärartjänster än de som nämns i 2 mom., kan undervisningsministeriet ge behörighetsintyg för motsvarande ämneslärar- eller lektorstjänst, under förutsättning att hans utbildning i de ämnen som hör till tjänsten i stort sett motsvarar behörighetsvillkoren för enskilda ämnen som hör till tjänsten. Undervisningsministeriet kan vid behov bestämma att tilläggsstudier skall fullgöras.


Denna förordning träder i kraft den 5 maj 1989.

Helsingfors den 28 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.