138/1989

Given i Helsingfors den 3 februari 1989

Förordning om ändring av 6 och 7 §§ förordningen om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras

På föredragning av justitieministern

upphävs 6 § 2 mom. förordningen den 29 december 1922 om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (312/22) samt

fogas till 7 §, sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 20 december 1935, 21 augusti 1959 och 30 september 1960 (419/35, 345/59 och 391/60), ett nytt 4 mom. som följer:

7 §

Justitieministeriet beslutar vilken språkkunskap som fordras av domstolarnas, magistraternas, åklagarämbetenas och exekutionsverkens kanslipersonal, stämningsmän, biträdande utmätningsmän och vaktmästare.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Helsingfors den 3 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.