1354/1988

Given i Helsingfors den 29 december 1988

Lag om ändring av lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) en ny mellanrubrik och en ny 10 a § som följer:

Nattarbete
10 a §

En arbetstagare i nattarbete skall vid behov beredas tillfälle att byta arbetsuppgifter, om detta är möjligt med beaktande av omständigheterna och det med hänsyn till arbetstagarens personliga egenskaper är nödvändigt att byta arbetsuppgifter för att sådana risker skall kunna förebyggas, som förhållandena på arbetsplatsen eller arbetets art medför för arbetstagarens hälsa.

Om arbetstiden är så lång att den förutsätter att en arbetstagare i nattarbete får mat, skall arbetsgivaren göra det möjligt för honom att erhålla en hälsosam måltid under tiden för nattarbetet i den omfattning behov finns och det med beaktande av omständigheterna är ändamålsenligt att ordna en måltid. För måltiden kan arbetsgivaren bära upp en skälig ersättning.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1989.

Regeringens proposition 193/88
Socialutsk. bet. 35/88
Stora utsk. bet. 227/88

Helsingfors den 29 december 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.