944/1988

Given i Helsingfors den 11 november 1988

Lag om ändring av 69 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 69 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) som följer:

69 §

Ersättning som med stöd av denna lag betalas för kostnader för sjukvård och rehabilitering eller havandeskap och barnsbörd eller stöd som betalas enligt 76 b § får inte mätas ut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 4/88
Andra lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 97/88

Helsingfors den 11 november 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.