1113/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) en ny 41 a § som följer:

41 a §

Folkpensionsanstalten skall meddela en kommun eller ett kommunalförbund hur stor andel av ersättningen för sådan tandvård varom stadgas i sjukförsäkringslagen kommunen eller kommunalförbundet skall betala till sjukförsäkringsfonden före den 15 i den andra månaden efter det ersättningarna har betalts ut. Kommunen eller kommunalförbundet skall betala sin andel senast den 15 dagen följande månad.

Såsom invånare i kommunen anses den, som vid tidpunkten för utbetalning av ersättningen har hemort i kommunen enligt lagen om befolkningsböcker.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Minister

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.