607/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av 27 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 27 § 6 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (471/81), som följer:

27 §

Dagpenning utges oberoende av sådan deltidspension som avses i 4 f § lagen om pension för arbetstagare eller sådan delpension som avses i 5 b § i nämnda lag eller motsvarande annan än full invalidpension, om den försäkrades rätt till nämnda pension har begynt före ingången av det kalenderår till vilket de arbetsinkomster hänför sig som ligger till grund för fastställandet av dagpenningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 61/86
Socialutsk. bet. 10/86
Stora utsk. bet. 75/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.