586/1986

Given i Nådendal den 25 juli 1986

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) en ny 27 b § som följer:

27 b §

Om försäkrads rätt till ersättning för sjukvårdskostnader eller för arbetsoförmåga grundar sig på patientskadelagen (585/86), ställer 27 och 27 a §§ inte hinder för ersättning enligt denna lag.

Har försäkrad fått ersättning som avses i 1 mom., skall enligt denna lag utgående ersättning för samma sjukvårdskostnader eller dagpenning för samma tid betalas till patientförsäkringsföreningen till ett belopp som motsvarar ersättningen eller dagpenningen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 54/86
Ekonomiutsk. bet. 5/86
Stora utsk. bet. 73/86

Nådendal den 25 juli 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.