67/1986

Given i Helsingfors den 24 januari 1986

Lag om ändring av 20 kap. 1 § vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 20 kap. 1 § vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) som följer:

20 kap.

Vattennämnd

1 §

Vad som i denna lag stadgas om vattennämnd gäller om den miljövårdsnämnd, om vilken stadgas i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1986. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 196/85
Lag- och ekonomiutsk. bet. 14/85
Stora utsk. bet. 211 och 211a/85

Helsingfors den 24 januari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.