844/1985

Given i Helsingfors den 8 november 1985

Förordning om ändring av förordningen om allmänna vägar

På föredragning av trafikministern ändras 24 § förordningen den 30 december 1957 om allmänna vägar (482/57) som följer:

24 §

Då en anlagd eller förbättrad väg eller del därav, som lämpligen kan upplåtas för allmän samfärdsel, har blivit färdig, skall väg- och vattenbyggnadsdistriktet, efter att vid behov ha låtit förrätta granskning, bestämma vilken dag vägen skall upplåtas för allmän samfärdsel och anmäla härav påkallade ändringar för införande i förteckningen över allmänna vägar. Ankommer underhållet av vägen inte på väg- och vattenbyggnadsdistriktet, skall detta underrätta den, som i egenskap av väghållare kommer att ombesörja underhållet, om vägens upplåtande.

När någon annan än väg- och vattenbyggnadsdistriktet har varit väghållare, skall den, på vars försorg arbetet har utförts, underrätta väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som skall vidtaga i 1 mom. nämnda åtgärder, om att arbetet slutförts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 8 november 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.