740/1985

Given i Helsingfors den 6 september 1985

Lag om ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 1 och 4 mom., 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom. lagen den 24 maj 1974 om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/74) som följer:

5 §

På miljöministeriet ankommer att utöva den allmänna ledningen av och att utveckla bekämpningen av oljeskador som avses i denna lag. Vattenstyrelsen och vattendistriktens vattenbyråer skall utöva övervakning och ge handledning då bekämpning av oljeskador organiseras. Vattendistrikts vattenbyrå skall vid behov delta i bekämpningen av oljeskador.


Kommun har rätt att på det sätt som stadgas i lagen om oljeskyddsfonden (379/74) ur oljeskyddsfonden få ersättning för kostnaderna för anskaffning av materiel i enlighet med fastställd plan för bekämpning av oljeskador och för upprätthållande av bekämpningsberedskapen i enlighet med planen samt för utbildning av bekämpningspersonal.

7 §

De som deltagit i bekämpningsarbetet har rätt att på det sätt som stadgas i lagen om oljeskyddsfonden ur fonden få ersättning för kostnader för oljebekämpningsåtgärder som vidtagits i enlighet med 1 mom.

8 §

För bekämpningshjälp samt för skada som berott på åtgärder som avses i 2 mom. har vederbörande rätt att få ersättning ur oljeskyddsfonden på det sätt som stadgas i lagen om oljeskyddsfonden.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1985.

Regeringens proposition 3/85
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 5/85
Stora utsk. bet. 69/85

Helsingfors den 6 september 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.