572/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom. 3 punkten lagen den 24 mars 1970 om avbrytande av havandeskap (239/70) samt

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

5 a §

Utan hinder av vad som stadgas i 5 § kan medicinalstyrelsen ge tillstånd till avbrytande av havandeskap, om hos fostret genom fostervattens eller ukraljudsundersökning, serologiska undersökningar eller annan motsvarande tillförlitlig undersökning konstaterats svår sjukdom eller svårt kroppslyte, dock inte efter havandeskapets tjugofjärde vecka.

6 §

Havandeskap må avbrytas:


3) i de fall som avses i 1 § 5 punkten och 5 § 3 mom. samt i 5 a § med medicinalstyrelsens tillstånd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 26/85
Ekonomiutsk. bet. 7/85
Stora utsk. bet. 56/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsministcr
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.