157/1984

Given i Helsingfors den 10 februari 1984

Lag angående ändring av 8 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 8 § lagen den 8 augusti 1969 om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69) ett nytt 3 mom. som följer:

8 §

Angående framställningar om utfärdande av stadganden som gäller avlöningen för innehavarna av tjänst eller befattning vid församlingarna samt angående andra framställningar om villkoren i anställningsförhållandet är stadgat särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1984.

Regeringens proposition 172/83
Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 13/83
Stora utsk. bet. 121/83

Helsingfors den 10 februari 1984

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.