1122/1983

Given i Helsingfors den 29 december 1983

Lag angående ändring av 60 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut ändras 60 § 2 och 3 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring, sådana de lyder i lag av den 10 juli 1981 (526/81). som följer:

60 §

Olycksfallspension, fortlöpande menersättning och familjepension indexjusteras med iakttagande på motsvarande sätt av vad som är stadgat i 9 § lagen om pension för arbetstagare. I justerade ersättningar utbetalas var gång dock minst det belopp som framgår av 16 § 6 mom. i gällande lag.

Skadestånd som utges i ett för allt indexjusteras i enlighet med tidpunkten för skadeståndets betalning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Räknat från den 1 juli 1984 görs dock en förskottshöjning av olycksfallspension, fortlöpande menersättning och familjepension på det sätt som är stadgat i 2 mom. av ikraftträdelsestadgandet i lagen om upphävande av 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare (1120/83).

Regeringens proposition 146/83
Socialutsk. bet. 18/83
Stora utsk. bet. 157/83

Helsingfors den 29 december 1983

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Vappu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.