1035/1982

Given i Helsingfors den 23 december 1982

Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut fogas till inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67) temporärt en ny 12 a § som följer:

12 a §

Vid beskattningarna för åren 1982 och 1983 betraktas i Lapplands län samt i Ii, Yli-Ii, Kuivaniemi och Pudasjärvi kommuner i Uleåborgs län värdet av leveransarbete såsom skattepliktig inkomst endast till den del som den upparbetade och transporterade virkesmängden ur skog på området överstiger 500 kubikmeter. I övrigt iakttages stadgandena i 12 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Regeringens proposition 236/82
Statsutsk. bet. 92/82
Stora utsk. bet. 219/82

Helsingfors den 23 december 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.