878/1982

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1982

Statsrådets beslut om ändring av de allmänna föreskrifterna angående statsbidrag och -understöd

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet ändrat 34 § 1 mom. i bilagan till sitt beslut den 2 september 1965 om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65) som följer:

34 §

Tjänsteman, till vars uppgifter hör att bereda ärenden angående statsbidrag till någon sammanslutning eller att besluta därom eller granska dessa ärenden, eller hans direkta förman må icke annat än såsom av ifrågavarande myndighet förordnad eller föreslagen representant för staten deltaga i sådan sammanslutnings verksamhet i egenskap av medlem i dess förvaltningsorgan eller annan funktionär, revisor eller sakkunnig.Detta beslut träder i ikraft den 1 januari 1983.

Helsingfors den 2 december 1982

Minister
Jermu Laine

Äldre regeringssekreterare
Teuvo Metsäpelto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.