69/1982

Given i Helsingfors den 25 januari 1982

Lag om ändring av 1 kap. 19 § vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 1 kap. 19 § vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 mars 1979 (299/79), ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

19 §

Angående skyldigheter i anslutning till verksamhet som medför risk för förorening av luften samt angående förhands- och andra åtgärder är stadgat särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1982.

Regeringens proposition 35/81
Ekonomiutsk. bet. 14/81
Stora utsk. bet. 201/81

Helsingfors den 25 januari 1982

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto

Minister
J. Koikkalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.