1074/1979

Given i Helsingfors den 28 december 1979.

Lag om ändring av 21 kap. 6 § vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 21 kap. 6 § vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) ett nytt 3 mom. som följer:

21 kap.

Särskilda stadganden.

6 §

Sådant utslag av vattenöverdomstolen, i fråga om vilket vad fullföljd av talan beträffar skall tillämpas vad som gäller om sökande av ändring i hovrätts avgörande i tviste- eller brottmål, som anhängiggjorts vid allmän underrätt, verkställes med iakttagande av stadgandena om verkställigheten av sådant avgörande av hovrätt, beträffande vilket för fullföljd av talan kräves besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 28 december 1979.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.