614/1978

Given i Nådendal den 11 augusti 1978.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 41 § 2 och 3 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) samt

ändras 36 § som följer:

36 §.

Angående fastställande och debitering av sjukförsäkringspremie, användning av förskott samt sökande av ändring i dessa hänseenden ävensom angående ansvarigheten för premiens erläggande gäller i fråga om annan premie än premie för sjömansinkomst i tillämpliga delar vad i beskattningslagen är stadgat om folkpensionspremie. Angående uppbörd och redovisning av sjukförsäkringspremie är stadgat i beskattningslagen och i lagen om skatteuppbörd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

De sjukförsäkringspremier vilka debiterats före lagens ikraftträdande redovisas enligt de stadganden som var i kraft under debiteringstiden.

Av förhandsbetalningarna av sjukförsäkringspremier erlägger länsstyrelsen även den rat som skall erläggas i januari 1979.

Nådendal den 11 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.