1100/1977

Given i Helsingfors den 30 december 1977.

Lag angående ändring av 15 § lagen om lärarutbildning.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 15 § lagen den 10 december 1971 om lärarutbildning (844/71), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 16 februari 1973 (172/73), ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

15 §.

Ovan i 11 § avsedd rätt och skyldighet till fortsatta studier föreligger icke åren 1978 och 1979. Dessa år beaktas icke heller vid beräknandet av de tjänsteår som berättigar och förpliktar till fortsatta studier.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Av verkställigheten av lagen förutsatta åtgärder kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.