128/1977

Given i Helsingfors den 7 januari 1977.

Lag om ändring av 30 § atomansvarighetslagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 30 § 2 mom. atomansvarighetslagen av den 8 juni 1972 (484/72) som följer:

30 §.

Vid tillämpning av 1 mom. jämställes med medborgare i stat, som tillträtt tilläggskonventionen, staten själv eller del därav eller ock bolag, förening, stiftelse eller annat samfund eller annan sammanslutning av offentlig- eller privaträttslig art som har hemort eller eljest fast driftställe i sådan stat. Såsom medborgare i stat som tillträtt tilläggskonventionen anses även person, som enligt i sådan stat gällande lag är att anse som stadigvarande bosatt i den staten och som i fråga om rätt till ersättning enligt tilläggskonventionen jämställes med medborgare i denna stat.

Helsingfors den 7 januari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för utrikesärendena
Keijo Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.