534/1973

Given i Helsingfors den 21 juni 1973.

Lag om ändring av 6 § arbetstidslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 6 § 1 mom. 5 punkten arbetstidslagen av den 2 augusti 1946, sådant detta lagrum lyder i lagen den 30 december 1965 (713/65), som följer:

6 §.

Utan hinder av vad i 5 § är stadgat om den ordinarie arbetstiden per dygn och vecka samt om det på förhand utarbetade arbetstidsschemat kan den ordinarie arbetstiden i följande rörelser, inrättningar, företag och arbeten ordnas så, att den under en tidsperiod av tre veckor är högst 120 timmar eller under en tidsperiod av två veckor högst 80 timmar, nämligen:


5) i sjukhus, vid hälsovårdscentraler, i vård- och korrektionsanstalter samt i fängelser;


Helsingfors den 21 juni 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.