742/1970

Given i Helsingfors den 4 december 1970.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 33 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) som följer:

33 §.

Sjukförsäkringspremien är 1,25 penni per den försäkrade vid kommunalbeskattningen åsätt skattöre.Denna lag tillämpas första gången vid fastställandet av försäkrads sjukförsäkringspremie på grund av vid kommunalbeskattningen för år 1971 bestämda skattören.

Helsingfors den 4 december 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.