299/1963

Given i Helsingfors den 17 juni 1963.

Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av språklagen.

På föredragning av justitieministern fogas till förordningen den 29 december 1922 angående verkställighet av språklagen (311/22) en ny 8 a § som följer:

8 a §.

Då ministeriet för inrikesärendena med stöd av 34 a § lagen angående ändring i kommunal indelning, sådan den lyder i lagen den 27 juli 1962 (424/62), fattar beslut om ändring i kommunal indelning, skall ministeriet, efter att ha inhämtat justitieministeriets utlåtande, i enlighet med de grunder, som stadgas i språklagen, tillika fastställa de omorganiserade kommunernas språk.

Helsingfors den 17 juni 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.