Föråldrade författningar

29.12.1989/1372
Lag om statens pensionsfond (upphävd)
1.12.1989/1045
Stiftelseförordning (upphävd)
24.11.1989/1031
Förordning om skyddat belopp vid utmätning av lön (upphävd)
15.9.1989/819
Lag om ett datasystem för vägtrafiken (upphävd)
15.9.1989/814
Personalfondslag (upphävd)
14.7.1989/744
Kemikalielag (upphävd)
30.6.1989/626
Förordning om auktoriserade translatorer (upphävd)
9.6.1989/556
Lag om riksomfattande personregister för hälsovården (upphävd)
26.5.1989/495
Värdepappersmarknadslag (upphävd)
29.12.1988/1347
Yrkessjukdomsförordning (upphävd)
29.12.1988/1343
Yrkessjukdomslag (upphävd)
29.12.1988/1232
Lag om gottgörelse för bolagsskatt (upphävd)
23.12.1988/1148
Lag om auktoriserade translatorer (upphävd)
18.11.1988/989
Förordning om handikappbidrag (upphävd)
7.10.1988/854
Förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (upphävd)
26.8.1988/772
Lag om handel med standardiserade optioner och terminer (upphävd)
29.7.1988/711
Lag om konkurrensverket (upphävd)
1.7.1988/651
Lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (upphävd)
1.7.1988/630
Lag om vissa rättigheter för statsrevisorerna att utföra granskningar och få upplysningar (upphävd)
17.6.1988/575
Förordning om förundersökning och tvångsmedel (upphävd)
10.3.1988/218
Statsrådets beslut om kommittéer (upphävd)
12.2.1988/155
Förordning om statsförvaltningens informationsförvaltning (upphävd)
5.2.1988/124
Lag om handikappbidrag (upphävd)
31.12.1987/1259
Lag om havsforskningsinstitutet (upphävd)
23.12.1987/1205
Förordning om medling i arbetstvister (upphävd)
23.12.1987/1131
Lag om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (upphävd)
10.7.1987/627
Lag om statens affärsverk (upphävd)
30.4.1987/450
Tvångsmedelslag (upphävd)
30.4.1987/449
Förundersökningslag (upphävd)
30.4.1987/442
Förordning om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken (upphävd)
27.3.1987/353
Lag om lagfarts- och inteckningsregister (upphävd)
13.2.1987/320
Reglemente för riksdagens kansli (upphävd)
13.3.1987/275
Sysselsättningslag (upphävd)
20.2.1987/177
Förordning om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (upphävd)
20.2.1987/176
Lag om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (upphävd)
30.1.1987/97
Förordning om uppgifter om konsumtionsvaror (upphävd)
31.12.1986/1052
Lag om utveckling av högskoleväsendet (upphävd)
19.12.1986/1005
Mönstringslag (upphävd)
12.12.1986/914
Produktsäkerhetslag (upphävd)
5.12.1986/894
Lag om oljeavfallsavgift (upphävd)
31.10.1986/786
Förordning om smittsamma sjukdomar (upphävd)
31.10.1986/785
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans vapen (upphävd)
17.10.1986/739
Förordning om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (upphävd)
22.8.1986/643
Passförordning (upphävd)
22.8.1986/642
Passlag (upphävd)
8.8.1986/610
Lag om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (upphävd)
25.7.1986/585
Patientskadelag (upphävd)
23.7.1986/583
Lag om smittsamma sjukdomar (upphävd)
11.7.1986/531
Lag om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (upphävd)
27.6.1986/508
Förordning om skydd för unga arbetstagare (upphävd)
13.6.1986/486
Förordning om lärarutbildning (upphävd)
29.5.1986/410
Statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete (upphävd)
23.5.1986/387
Lufttransportlag (upphävd)
14.2.1986/138
Förordning om anmälningar som skall göras med anledning av vissa domstolavgöranden (upphävd)
20.12.1985/1076
Förordning om försöksdjursverksamhet (upphävd)
12.12.1985/976
Statrådets beslut om statens vatten- och avloppsarbeten (upphävd)
13.12.1985/954
Valutalag (tidsbunden)
28.11.1985/915
Statsrådets beslut innefattande ordningsregler för lastning och lossning av fartyg (upphävd)
29.11.1985/908
Förordning om uthyrning av arbetskraft (upphävd)
15.11.1985/870
Förordning om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (upphävd)
9.8.1985/699
Medborgarskapsförordning (upphävd)
9.8.1985/694
Namnlag (upphävd)
26.7.1985/662
Lag om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (upphävd)
14.6.1985/485
Förordning om organisering av mervärdesskattefri försäljning till resande (upphävd)
14.6.1985/480
Förordning om skydd för staten tillhöriga byggnader (upphävd)
3.3.1985/373
Lag om undersökning av olyckor (upphävd)
19.4.1985/336
Övningsskoleförordning (upphävd)
14.2.1985/185
Statsrådets beslut om ämbetsverkens sigill (upphävd)
8.2.1985/153
Adoptionslag (upphävd)
18.1.1985/60
Byggnadsskyddslag (upphävd)
21.12.1984/945
Lag om offentlighet vid rättegång (upphävd)
2.11.1984/742
Förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (upphävd)
12.10.1984/719
Gymnasieförordning (upphävd)
12.10.1984/718
Grundskoleförordning (upphävd)
24.8.1984/626
Förordning om vissa examina inom hälsovården (upphävd)
24.8.1984/608
Förordning om obligatorisk upplagring av läkemedel (upphävd)
24.8.1984/602
Lag om utkomstskydd för arbetslösa (upphävd)
27.7.1984/576
Filmarkiveringslag (upphävd)
29.6.1984/514
Lag om fredsbevarande verksamhet (upphävd)
1.6.1984/413
Dammsäkerhetslag (upphävd)
25.5.1984/402
Lag om obligatorisk upplagring av läkemedel (upphävd)
4.5.1984/356
Förordning om matpotatis (upphävd)
16.12.1983/1010
Barnskyddsförordning (upphävd)
16.12.1983/995
Lag om geologiska forskningscentralen (upphävd)
16.12.1983/969
Militär disciplinförordning (upphävd)
9.9.1983/743
Förordning om bevakningsföretag (upphävd)
5.8.1983/683
Barnskyddslag (upphävd)
29.6.1983/606
Ordningsbotsförordning (upphävd)
20.5.1983/438
Förordning om hyresbåtars säkerhet (upphävd)
15.4.1983/385
Provtagningsförordning (upphävd)
25.3.1983/331
Militär disciplinlag (upphävd)
25.3.1983/327
Lag om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden (upphävd)
18.3.1983/284
Lag om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (upphävd)
25.2.1983/201
Förordning om arbetsdomstolen (upphävd)
21.1.1983/66
Lag om ordningsbotsförfarande (upphävd)
30.12.1982/1116
Förordning om fiske (upphävd)
30.12.1982/1057
Lag om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland (upphävd)
19.11.1982/828
Lag om nykterhetsarbete (upphävd)
17.9.1982/710
Socialvårdslag (upphävd
20.8.1982/628
Lag om sjöräddningstjänst (upphävd)
6.8.1982/598
Lag om förvaltningsförfarande (upphävd)
11.6.1982/442
Växtskyddsförordning (upphävd)
21.5.1982/375
Förordning om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (upphävd)
16.4.1982/286
Lag om fiske (upphävd)
16.4.1982/285
Lag om allmän fiskerätt (upphävd)
8.4.1982/264
Förordning om försäkringsdomstolen (upphävd)
19.3.1982/211
Förordning om ömsesidig rättshjälp vid delgivning av handlingar i mål och ärenden av privaträttslig natur (upphävd)
16.3.1982/203
Trafikministeriets beslut om trafikanordningar (upphävd)
5.3.1982/182
Vägtrafikförordning (upphävd)
5.2.1982/91
Marktäktsförordning (upphävd)
23.12.1981/1026
Lag om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (upphävd)
11.12.1981/871
Matsvampsförordning (upphävd)
4.12.1981/839
Förordning om olycksfallsnämnden (upphävd)
4.12.1981/828
Lag om folkhälsoinstitutet (upphävd)
3.4.1981/267
Vägtrafiklag (upphävd)
20.3.1981/211
Förordning om stöd för nyskiften (upphävd)
13.2.1981/137
Förordning om lönegaranti för sjömän (upphävd)
16.1.1981/24
Lag om stöd för nyskiften (upphävd)
5.12.1980/795
Lag om kollektivmärken (upphävd)
5.12.1980/774
Förordning om friexemplar (upphävd)
22.8.1980/623
Bingoförordning (upphävd)
15.8.1980/609
Förordning om penninginsamlingar (upphävd)
31.7.1980/590
Lag om penninginsamlingar (upphävd)
12.6.1980/420
Lag om friexemplar (upphävd)
23.2.1980/130
Handels- och industriministeriets beslut om explosiva varor (upphävd)
18.1.1980/56
Lag om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (upphävd)
18.1.1980/55
Lag om djursjukdomar (upphävd)
11.1.1980/31
Lag om vissa regleringar av vattenägor (upphävd)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.